Komponenter och teori

Systemtryck

Systemtryck: Trycket på vätskesidan om membranet i expansionskärlet. Kontrolleras alltid med kall anläggning. I ett solvärmesystem ställs det in efter höjden på anläggningen för att få en lämplig kokpunkt på glykolen (ca 140-150 C). Bör med kall anläggning ligga ca 0,2 bar över förtrycket så att det finns en lite vätskemängd i expansionskärlet som buffert …

Systemtryck Läs mer »

Förtryck

Förtryck: Trycket på luftsidan om membranet i expansionskärlet. Måste mätas/ställas in när systemtrycket (trycket på vätskesidan) är noll. Bör ligga ca 0,2 bar under rekommenderat systemtryck med kall anläggning.