Välkommen till Svesol!

Med över 25 års erfarenhet levererar Svesol i helhetslösningar inom solenergiprodukter. Vi installerar nyckelfärdiga anläggningar i vårt närområde (Dalarna och Gästrikland) och levererar kompletta materialsatser för solel och solvärme till återförsäljare och installatörer i hela landet. Vi gör kompletta installationer på villor och fastigheter samt stödjer konsulter och beställare i projekt.

Svesol grundades 1997 och vi är ett av de äldsta företagen i solenergibranschen. Den resa vi har gjort har gett oss en lång erfarenhet av vilka krav som ställs på installationer och material för lång hållbarhet och säker drift i vårt svenska klimat med snö och kyla. Vår styrka ligger i vår tekniska kompetens, långa erfarenhet och produkter av hög kvalitet med lång livslängd. Vi levererar solcellsanläggningar och solvärmesystem med maximal prestanda, bästa livslängd och problemfri drift som resulterar i lägsta möjliga kostnader för våra kunder.

Specialister på solenergi och solceller sedan 1997

"Ett av de äldsta företagen i solenergibranschen"

Historia

Svesol grundades 1997 av Klaus Lorenz under namnet Solentek AB. Klaus hade då varit verksam sedan länge  och byggde en fasadintegrerad solfångare redan 1978. I början var verksamheten inriktad på att sälja material och anordna självbyggarkurser för de som ville bygga sin egen solfångare. I denna startades en solfångartillverkning upp. Tillverknings avslutades omkring 2004 i takt med att utvecklingen av solfångare gick allt snabbare förändrades förutsättningarna för företaget. Vi beslöt att köpa in solfångarna från större marknadsledande europeiska tillverkare och på så sätt skapa flexibla värmesystem med stor andel solenergi. 2006 påbörjades leveranser till större projekt inom solvärmemarkanden. 2011 bytte företaget namn till Svesol Värmesystem AB och försäljningen utökades med solcellssystem, vilket idag utgör den största delen av försäljningen. Våra kunskaper och erfarenhet gör att vi står väl rustade för de nya krav som kommer att ställas på framtidens hus och dess energisystem. 

Klaus Solfangar 1978
Solfångaren som Klaus Lorenz byggde 1978 i Tyskland. Den var i drift sist vi kollade, vilket var 2011.

Solenergi och långsiktighet

Vi som jobbar här brinner för solenergi i alla dess former. Vi har ett mycket tätt samarbete med underentreprenörer som specialiserat sig på det nya yrket solcellsmontör och gör våra montage med högsta kvalitet enligt vår egen högre standard – Svesol installationsstandard

Vi är medlemmar i Svensk Solenergi och bidrar aktivt i arbetet med att ta fram utbildningar, standarder och certifieringar för att solenergianläggningar ska monteras säkert och ha lång livslängd. 

Vi bygger våra anläggningar med fokus på effektivitet, säkerhet och lång livslängd. Det är vad vi tror på och vår erfarenhet säger oss att det inte är värt att gena. Vi har många kunder med solvärmeanläggningar från Svesol som bygdes på slutet av 90-talet som nära 30 år senare är i drift och fungerar utan problem. Vi bygger solcellsanläggningar enligt Svesol installationsstandard där vi samlat vår erfarenhet och kunskap i en standard för att kvalitetssäkra våra projekt.

Svesols energisystem

Vi använder huvudsakligen solenergi i vår egen fastighet. Steg för steg gör vi oss mer och mer oberoende och nu är vi nästa helt självförsörjande på energi i vår kontorslokal i Djurmo.

När fastigheten byggdes, 2002, byggdes ett jordvärmelager under huset där vi kan lagra solvärmeöverskottet från sommaren.

Våra 30 m2 solfångare är installerade med brant vinkel mot söder vilket gör att de ger mycket energi när solen står lågt, på våren och hösten och fastigheten värms med enbart solvärme från ”påsk till oktober”. Den överskottsproduktions som solvärme ger under sommaren leds ned till jordvärmelagret för att nyttja senare.

På vinterhalvåret räcker inte solvärmen. Det kan dock stödja värmesystemet eftersom solfångaren har en brant vinkel som ger optimal funktion just på vintern.

Från början värmdes lokalerna med pellets när solvärmen inte räcker till. I ett senare skede har vi installerat en värmepump som är kopplad till värmelagret under huset, vilket ger mycket hög verkningsgrad för värmepumpen.

2013 monterades en solelanläggning på 9,36 kWp. (36 st 260 W´s moduler som när de monterades ansågs som en högprestandamodul). Solcellerna är även de monterade med en brant vinkel (60°) vilket gör att den är effektiv även när solen står lågt.

Flytt till Borlänge 2023

I början av 2023 flyttade Svesol kontor och lager från Djurmo till Borlänge där vi nu finns på Cirkelgatan 16 som ligger i samma område som bland annat Matts Mattor, Mio och Leos Lekland. Vi blev trångbodda i Djurmo och behövde större ytor samtidigt som Trafikverket köpte lokalerna för att i framtiden kunna bredda vägen.

Svesols gamla kontor i Djurmo i Dalarna. Vi har nu flyttat till större lokaler i Borlänge.
Svesol i Dalarna
Rulla till toppen