Systemtryck

Systemtryck: Trycket på vätskesidan om membranet i expansionskärlet. Kontrolleras alltid med kall anläggning. I ett solvärmesystem ställs det in efter höjden på anläggningen för att få en lämplig kokpunkt på glykolen (ca 140-150 C). Bör med kall anläggning ligga ca 0,2 bar över förtrycket så att det finns en lite vätskemängd i expansionskärlet som buffert mot temperatur/volymförändringar. För mycket vätska i expansionskärlet med kall anläggning ger en mindre expansionsvolym med ett givet kärl. Kontrollmät alltid systemtrycket med samma mätare som användes för att ställa in förtrycket för att vara säker på att inte olika toleranser på mätarna påverkar resultatet.