Förtryck

Förtryck: Trycket på luftsidan om membranet i expansionskärlet. Måste mätas/ställas in när systemtrycket (trycket på vätskesidan) är noll. Bör ligga ca 0,2 bar under rekommenderat systemtryck med kall anläggning.

Rulla till toppen