Solceller & Solel

Med 25 år i branschen erbjuder vi kompletta installationer av solceller & solel. Sänk dina energikostnader på ett långsiktigt, miljövänligt och framtidssäkert sätt. 

Hur funkar Solel?

Solceller & solel är ”grön” energi med lång livslängd och låg klimatpåverkan.

Produkter

Sänk dina energikostnader på ett långsiktigt, miljövänligt och framtidssäkert sätt.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar angående solenergi? Hör av dig till oss!

Tre enkla steg!

Vi börjar med ett samtal där vi diskuterar förutsättningar för solceller & solel hos er. Efter det kan du luta dig tillbaka. Vi tar hand om resten, allt från planering till färdigt montage. Enkelt, tryggt och snyggt!

1. Första Kontakten

Första kontakten sker oftast via telefon. Då pratar vi förutsättningar och får en första uppfattning om projektets omfattning och möjligheter. Om vi får tillräckligt mycket information via telefon kan det i vissa fall räcka för att lämna en budgetoffert.

2. Vi projekterar

Efter att vi fått in den information vi behöver för att projektera anläggningen gör vi en plan för montage på ert tak. Här kommer vi i dialog fram till vad som blir bäst, billigast, snyggast och framför allt ”rätt” anläggning för er.

3. Vi installerar

Vi kommer överens om när anläggningaen skall monteras och våra montörer kommer till er på bestämt datum. Vi tar hand om allt beträffande installation och montage. Ni kan luta er tillbaka tills montaget är klart och anläggningen driftsatt.

Hur funkar Solceller & Solel?

Solpanelerna producerar el genom att solens strålar frigör elektroner som sedan kan användas för att utföra ett arbete. Solpanelerna producerar likström till systemets växelriktare som omvandlar denna till växelström. Växelströmmen kan sedan användas i huset och eventuellt överskott kan säljas till elnätet.

solceller system

Solcellers miljöpåverkan

All energiproduktion ger upphov till viss miljöpåverkan. El från solceller har dock flera miljöfördelar jämfört med andra energislag, inte minst jämfört med fossil energi såsom kol och olja.

Under tiden dina solceller producerar el på taket till ditt hus är deras miljöpåverkan liten. Driften är tyst och ger normalt inte upphov till några utsläpp. Genom att placera solcellerna på taket behövs inte heller någon ytterligare mark för att producera elen. Dessutom sker då elproduktionen och elanvändning nära varandra, vilket minskar överföringsförluster i elnäten.

Störst miljöpåverkan vid tillverkning

Solcellernas största miljöpåverkan uppstår vid tillverkningen. Det beror på att de ofta innehåller material som kräver mycket energi att framställa. När solcellers miljöpåverkan ska beräknas har det alltså stor betydelse var de framställs och vilken energi som använts vid tillverkningen. Vissa solceller innehåller även små mängder ämnen som kan vara giftiga eller är sällsynta.

Över hälften av all världens produktion av solcellsmoduler sker i idag Kina. Eftersom bland annat kol används i deras energisystem innebär tillverkningen av solceller i Kina en ökad klimatpåverkan. Samtidigt kan solceller bidra till att sänka användningen av fossil energi medan de är i drift genom att de producerar förnybar energi.

Energiåterbetalningstiden anger hur lång tid det tar att generera motsvarande mängd energi som används vid tillverkning, transport och drift. För solceller är den ca två till tre år i Sverige

Återvinning av solceller

Precis som tillverkningen är energikrävande så går det åt mycket energi för att återvinna solceller. Återvinningen kan också ge upphov till miljöskadliga utsläpp om den sker på ett felaktigt sätt, till exempel i länder som saknar lagstiftning för hantering av elektroniskt avfall.

I Sverige och inom EU omfattas återvinning av solceller av ett direktiv som reglerar återvinning av elektroniska produkter, WEEE-direktivet. Det innebär att alla som säljer solceller på den europeiska marknaden omfattas av ett producentansvar som ska säkerställa att produkten återvinns på rätt sätt. Återförsäljaren eller producenten ska informera konsumenten om var produkten ska lämnas då den är uttjänt. I Sverige är det vanligast att man lämnar solcellen till återvinning via de kommunala återvinningscentralerna. De i sin tur samlar in elektroniska produkter till ett insamlingssystem som Naturvårdsverket godkänt för elektroniskt avfall.

Vilken el ersätts av solel?

Solcellers miljöpåverkan diskuteras ibland från perspektivet av att el från andra energiresurser ersätts av solelen. Om det är el från produktionstekniker med höga växthusgasutsläpp som ersätts innebär solcellerna att utsläppen minskar. Att avgöra precis vilken elproduktion som ersätts är dock komplext och beräkningar beror på vilka antaganden som görs.

En studie som undersökt vad som skulle kunna ske vid en stor solcellsutbyggnad i Sverige har visat på att elen från solcellerna framförallt tidigt i utbyggnaden skulle bidra till att ersätta fossil kraft i Europa. I takt med att Europas kraftproduktion antas förändras genom att förnybarhetsmål nås blir det dock i huvudsak annan förnybar kraft som påverkas.

Källa: Energimyndigheten: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/lar-dig-mer-om-solceller/solcellers-miljopaverkan/ 

Har du frågor?

Kontakta oss och ställ dina frågor direkt till någon av våra experter. Vi har över 25 års erfarenhet av solceller och solel!

Svesol Lorenzo Contact

Våra produkter

Nedan finner du ett urval av de produkter vi jobbar med. Vi vill säkerställa att våra kunder får produkter av hög kvalitét och lång livslängd. Vi har även växelriktare, paneler och batterilagringssystem från andra tillverkare. Tveka inte på att ringa oss och diskutera vad som kan passa just dig. 

Solpaneler
EcoLine Halfcell 120Mono BF 850x873px

Luxor

Luxor är våran trotjänare. Vi har installerat luxorpaneler i över 10 år och vet att panelerna håller vad de lovar. Vi lagerför deras ”Eco-Line” -panel som är en av de mest prisvärda panelerna (kr/watt). Luxor ger 15 års produktgaranti på dessa paneler, vilket är längre än de flesta andra tillverkare i samma prisklass.

Trina fullblack

Trina

Trina är en av världens största solcellstillverkare. Vi lagerför deras helsvarta modul ”HoneyBlack” som används när det estetiska är i fokus.

Växelriktare
Fronius gen24

Fronius

Fronius Solar Energy grundades 1992 och tillverkas i Österrike. Fronius är kvalitét.  Genom åren har vi installerat hundratals anläggningar med Fronius växelriktare som hjärta, och vi vet att de levererar år in och år ut i vårat svenska klimat.

Ferroamp 1

Ferroamp

En Svensk växelriktartillverkare som har tagit tekniken ett steg längre. Ferroamp är ett utbyggbart system som kan kompletteras i framtiden. Ferroamp har teknik för att ”fasbalansera” vilket ger förutsättningar att kunna använda sig av en låg huvudsäkring. Detta kommer bli allt mer aktuellt när elnätsägarna övergår till effektabonnemang istället för fast huvudsäkring i framtiden.

SolarEdge 1

SolarEdge

Solar Edge använder sig av  DC-DC optimering med hjälp av en reglerenhet monterad under varje panel, så kallad ”optimerare”. Detta gör att panelerna blir oberoende av varandra vad det gäller skuggning, riktning och lutning och panelerna kan monteras mer fritt. 

Batterilagring
byd b box premium hvs 5 1 batteriespeicher 512 kwh 112774 1 600x600

BYD

BYD är en av världens största batteritillverkare. BYD-batterier kan användas för att lagra det överskott av energi som ditt sollcellssystem producerar. Energin kan sedan användas över natten eller för att kapa effekttoppar. Batterierna passar med hybridväxelriktare från flertalet tillverkare.

Montagematerial
CWL faste lertegel

Takinfästning (CW Lundberg)

Vi använder oss primärt av CWL-infästningar för våra montage. CW Lundberg har egen tillverkning i Mora och är en av få leverantörer som dokumenterat tillåter montage av infästningar för solcellsmoduler och solfångare direkt på råspont.

Montageschienen web 1

Montageskenor (Wagner Solar)

Montageskenorna vi primärt använder vid våra installationer kommer från tyska Wagner Solar.

TRIC clip web

Modulklämmor (Wagner Solar)

Modulklämmor vi använder vid våra installationer kommer från tyska Wagner Solar.

Scroll to Top