Verkningsgrad

Verkningsgrad: En plan solfångares verkningsgrad varierar kraftigt med temperaturskillnaden mellan absorbatorn och omgivningen. Vid låga temperaturskillnader (< 20 C°) kan verkningsgraden vara upp till ca 80%, medan den vid höga temperaturskillnader (> 90 C°) sjunker till ca 20%. Därför är det viktigt att ett solvärmesystem är utformat så att solfångarna kan arbeta med låga temperaturer, tex med välskiktade ackumulatortankar. Vakuumrör är genom sin konstruktion mindre känsliga för stora temperaturskillnader och lämpar sig därför i tillämpningar där man behöver arbeta med höga temperaturer. Vakuumrören har dock ett avstånd mellan rören och en samlingslåda, så per m2 takyta är de oftast inte effektivare än plana solfångare. Plana solfångare är även mer robusta och oftast mer prisvärda per kilowattimme än vakuumrör.