Tischelmann koppling

Tischelmann koppling: Diagonalkoppling av röranslutningar till tex solfångare för att få samma rörlängd/tryckfall/flöde i alla delar av solfångarfältet.

Scroll to Top