Tappvattenautomat

Tappvattenautomat: Enhet för varmvattenberedning med hjälp av yttre plattvärmeväxlare. En flödesgivare känner av om en tappning av varmvatten påbörjas. Då startas en pump som pumpar varmt vatten från toppen av tanken via värmeväxlaren tillbaka till botten av tanken. Pumpen varvtalsstyrs så att utgående varmvattentemperatur håller inställt värde (tex ca 55 C°) och returtemperaturen till botten av tanken blir så låg som möjligt.