Hur stor investeringen i en solelanläggning blir beror på en rad olika faktorer. Sådana faktorer är bland annat typ av takbeläggning, höjd på huset, takets vinkel, var lämplig elcentral finns placerad, hur mycket arbete det är för att dra kablar och hur lång resväg våra montörer har till ditt hus.

En större anläggning innebär såklart en större investering i faktiska tal. En större anläggning ger dock billigare energi och en lägre investering per producerad energimängd, kWh. Detta beror på att restider, byggställningar och andra ”fasta” kostnader fördelas över fler moduler. Större växelriktare är även de billigare per kW än mindre.

Anläggningar med optimerare (Solar Edge, Tigo), extra energimätare (t. ex. smartmeter) och andra tillval ökar investeringen. Helsvarta solcellsmoduler (Black/Black) är dyrare än standardmoduler och lite effektivare. De ses ofta som mer estetisk tilltalande. Speciellt på svarta tak.

Här kan du läsa mer om tre exempel på anläggningar. Observera att priserna är exempel och de kan variera både uppåt och nedåt beroende på omständigheterna. Priserna är inklusive moms och avser helt kompletta installationer.

 

Villa i Falun med monterade solcellsmoduler

Villa i Falun där 30 moduler monterats på ett tak med betongtegel


Installerad effekt: 8,1kWp.

Investering: 134 250 kr (16 575 kr/kWp)

Med bidrag 30 % - 93 975 kr

Kommentar: 20-30 moduler är den vanligaste storleken på en anläggning. Ofta är takets yta den begränsande faktorn.

 

Installation i Ludvika där 33 moduler monterats på en lada med plåttak på fastigheten

Installerad effekt: 8,9 kWp

Investering 125 500 kr (14 100 kr/kWp)

Med bidrag 30 % - 87 850 kr

Kommentar: Montage på plåttak av typen TP 20 är ett kostnadseffektivt montage där montagesystemet är relativt billigt.

 

Tvåvåningshus i Leksand där 12 solcellsmoduler monterats på tak med betongtegel

Investering 61 000 kr (18 827 kr/kWp)

Kommentar: 12 moduler är ett relativt litet system. Att huset har två våningar innebär att det blir en lite större byggställning och det tar lite längre tid att ta upp modulerna till andra våningen, vilket gör att investeringen ökar per kWp.

I exemplen ovan anges även ett pris per kWp. kWp står för kilowatttimme-peak. kWp är solcellernas sammanlagda effekt enligt datablad och kan ses som anläggningens storlek. Inom 20 % avvikelse från exemplen kan man räkna ut vad det innebär för en större/mindre anläggning. Om vi antar att du har ett hus liknande det i Falun (det första exemplet), men bara får plats med 20 moduler på taket. 20 moduler är med standardmodul (270 W) 5,4 kWp. 270 x 20 = 5400 Wp dvs 5,4 kWp. Multiplicera det med 15 kR/kWp och du får en investering på 110 000 kr.

En solcellsmodull är 1,65 x 1 meter.