Standard Test Conditions (STC)

Solpaneler från olika tillverkar testas under samma förutsättningar (STC) för att kunna jämföras med varandra.

Standard test condition (STC) innebär:

  • 1000W/m² instrålning vinkelrätt mot modulytan
  • 25°C modultemperatur
  • AM 1.5 (Air Mass) Atmosfärens tjocklek gånger 1.5