Att investera i sitt värmesystem ska ge dig problemfri värme och en besparing i många år framåt. Därför ska du inte tumma på kvaliteten, det gör aldrig Svesol. Våra solfångare är av högsta kvalitet och har extremt lång livslängd. På våra plana solfångare får du en av marknadens bästa garantier som en extra trygghet (15 år). Alla solfångare är tillverkade i Tyskland.

Våra solfångarpaket är kompletta för inkoppling mot ackumulatortank. Solfångarpaketen innehåller solfångare, solkretsarmatur, reglercentral, cirkulationspump, solvärmerör med högtemperaturisolering, värmebärare, expansionskärl - kort sagt allt som behövs för att koppla mot ackumualtortank med solslinga. Ev. montagesats tillkommer och anpassas efter aktuellt tak/monteringssätt.

Läs också om: