Du som vill installera solvärme kan genom checklistan nedan stämma av hur du gör det på bästa sätt. Några grundförutsättningar måste finnas, till exempel en solig plats och en förbrukning av varmvatten och/eller värme i samband med att solen ger energi.

1. Ett soligt läge

För att installera solvärme i din villa eller fastighet behövs en plats som exponeras av solen så lång tid som möjligt under dygnet – väderstrecken söder, sydöst eller sydväst är bra. Hustaket är den vanligaste placeringen. Har man inte hustaket i tillräckligt bra riktning finns flera andra lösningar, till exempel på garagetaket, på en vägg, på ett uthus, på ett altantak, på en lekstuga, på ett fristående pannrum eller helt fristående montering. Solfångarna kan monteras liggande mot underlaget eller uppresta på en ställning.

Även solfångarnas lutning påverkar utbytet och egenskaperna något. Ju brantare lutning solfångarna har desto bättre kan solvärmeanläggningen optimeras för höst, vinter och vår. 45 grader är optimalt för högsta årsutbyte. Vid 60 graders lutning kan man optimera för mer energi höst, vinter och vår och överdimensionera solfångarytan en aning utan att det blir för mycket värme under sommaren. För att optimera för så mycket varmvatten som möjligt under sommaren är lägre vinkel bättre. Vanliga taklutningar mellan 25 och 35 grader ger bra förutsättningar för mycket energi under sommarhalvåret samt ett tillskott under vår och höst.

2. Förbrukning

Alla som har en jämn energianvändning över året har mycket att tjäna på att installera solvärme. Har du en högre förbrukning under sommarhalvåret kan du spara ännu mer. En vanlig familj i en villa har vanligtvis en jämn och hög förbrukning av varmvatten under hela året. Dessutom finns oftast ett värmebehov under vår och höst där solen kan ge ett bra tillskott av värme. Många har också en kall och fuktig källare som kräver värme även under sommaren.

Hur mycket varmvatten förbrukar ni?

Grunden för ekonomisk dimensionering av ett solvärmesystem är förbrukningen under sommaren, vilket vanligtvis är varmvattenförbrukningen eftersom den är jämn över hela året. Generellt kan man säga att om ni är fler än två personer i hushållet har ni bra möjligheter att få god ekonomi med en solvärmeanläggning. Varmvattenförbrukning är dock individuell och beror väldigt mycket på hushållets vanor. Ett schablonvärde är att en person förbrukar 75 liter varmvatten om dagen. En dusch på fem minuter drar 40-50 liter varmvatten. Övrig varmvattenförbrukning är matlagning, disk, handtvätt, rakning, tandborstning mm.

Om du värmer ditt hus och varmvatten med ved handlar din önskan att komplettera med solvärme förmodligen i första hand inte om ekonomi, utan om att slippa arbeta med att elda. I det fallet behöver ingen hänsyn tas till ovanstående resonemang.

Värme till ditt hus på vår, sommar och höst

De flesta hus har ett behov av värme på vinter, vår, höst och stundtals även mitt på sommaren. Faktum är att många av våra installerade solvärmeanläggningar ger mer energi under vår och höst än mitt på sommaren. Det beror på att då sammanfaller ett högt behov av energi med hög solinstrålning vilket ger solfångarna bra förutsättningar att leverera många kilowattimmar. Under vintermånaderna när solen inte lyser så många timmar om dagen bidrar solen med en mindre del energi. Ett högt värmebehov på sommaren, tex en kall och fuktig källare eller en pool, ger ännu bättre förutsättningar.

Högre energiförbrukning ger möjlighet att spara mer

En hög och jämn energiförbrukning över hela året, eller om förbrukningen är högre på sommarhalvåret, kan spara mer. Några exempel på typ av hushåll, fastigheter och andra anläggningar som kan spara väldigt mycket köpt energi med solfångare.

 • Stora familjer med många personer i hushållet
 • Personer som tycker om att duscha ofta och länge
 • Hus med kall och fuktig källare med värmebehov även på sommaren
 • Villor och fastigheter med swimmingpool
 • Campingplatser
 • Idrottsanläggningar
 • Restauranger
 • Hotell
 • Bostadsrättsföreningar
 • Fastigheter med lägenheter
 • Andra fastigheter med jämn förbrukning av varmvatten/värme

 

3. Ackumulatortank

Om du inte redan har en ackumulatortank i ditt värmesystem behöver du en plats för en sådan. En ackumulatortank lagrar värme och är en förutsättning för solvärme eftersom vi vill använda solens energi en längre tid än bara på dagen när solen lyser. Ackumulatortanken ska kunna lagra energibehovet för en eller flera dagar. Ackumulatortankar finns i snygga och smidiga format som passar i tvättstugan eller i större varianter som passar i ett teknik- eller pannrum. En bra ackumulatortank som är anpassad för solvärme är viktig för ett bra och ekonomiskt solvärmesystem.

4. Kompletterande värmekälla

Beroende på vad du har för värmesystem idag har du möjlighet att installera solvärme på olika sätt. Det finns också olika tillfällen då det är extra smart och lönsamt att installera, eller åtminstone förbereda för solvärme. Till exempel om din panna, varmvattenberedare eller värmepump har gått sönder, om du renoverar huset och byter värmesystem eller om du bygger nytt.

När du läst igenom förutsättningarna ovan är det bästa att du kontaktar oss. Vi kan då skicka en offert på material och installation eller hänvisa till någon passande återförsäljare i landet. Du kan också läsa vidare hur man på bästa sätt kombinerar solfångare med den uppvärmning du har idag, eller som du önskar installera, genom att klicka på länkarna nedan.