Solfångare på plåttak

Adress
Bollnäs - Simeå

Solvärmesystem
Svesol Premium 3, ovanpå plåttak

Övrig uppvärmning
Ved

Kommentar från brukaren/husägaren

Plåtinklädnaden är tillverkad av en lokal plåtfirma efter enkel skiss. Montering och hörnfalsning blev ett enkelt gör-det-själv-jobb. Vi valde Svesol för de tunna men samtidigt välbyggda solfångarna samt anslutningen med 12 mm rör. Monteringen blev enkel tack vare en mycket väl utarbetad monteringsanvisning.

För att fylla upp systemet användes en enkel vattenpump monterad på borrmaskin. Anläggningen har nu använts i drygt ett år och har överträffat förväntningarna. Eftersom att vi eldar med ved var målsättningen att inte behöva elda för varmvatten under varma och soliga sommardagar. Det visade sig dock att det inte krävs strålande sol för att ge varmvatten samt att vi får en uppvärmning även under vår och höst som gör att det går att elda hälften så mycket jämfört med tidigare under dessa perioder.

Efter 1 års användning har vi sparat mellan 20 – 25 procent av årsbehovet.

Anläggningen finns i Simeå, Bollnäs kommun.
Östen Gustavsson