Solfångare i brant vinkel på taket

Adress
Gustafs

Storlek
148m² + 78m² biyta

Byggår
1960

Solvärmestystem
Svesol Premium 4, infällt montage + DeltaSol BS reglerutrustning. Solpanelerna riktade 220° med en lutning på 63°.

Ackumulatortank
Svesol 750 liter med solslinga och SveSol 750 liter slav - totalt 1500 liter

Övrig uppvärmning
Vedeldning

Energianvändning
Ved , ca 13-16m3 per år

Installation
Egen regi