Solfångare i Insjön

Adress
Insjön

Byggår
1947

Storlek
140 m²


Solvärmesystem
Svesol Premium 3, ovanpåliggande montage


Ackumulatortank
Svesol 750 DL och Svesol 750 slav - totalt 1500 liter

Övrig uppvärmning
Ved, ca 25 m³ per år

Kommentar från brukaren/husägaren

Solfångardelen är dimensionerad för vårt behov. Under perioden maj till september behöver vi knappt elda och solfångaren ger ett tillskott även under våren och hösten. Vi har dessutom en vattenburen värmeslinga i vinterträdgården.

SveSol Premium 3,
ovanpåliggande
montage


Ackumulatortank
SveSol 750 DL och SveSol 750 slav -
totalt 1500 liter
Övrig uppvärmning
Ved, ca 25 m³ per år


Installation
Solentek AB