Solfångare + bergvärmepump

Solfångare och värmepump i effektiv kombination - "Leksandsmodellen"

Den här villans värmesystem är ett exempel på hur solfångare i kombination med värmepump fungerar på ett väldigt bra sätt tillsammans. Solvärmen och ackumulatortankarna har synergier på värmepumpen som får högre verkningsgrad tack vare ett varmt och fulladdat bergvärmehål inför varje vinter och långre gångtider med färre start/stopp tack vare ackumulatortanken. Både solvärme och värmepump är kopplade mot ackumualtortanken. Värmepumpen är en fristående värmepump (ej kompaktvärmepump med inbyggd varmvattenberedare).


Adress
Leksand

Storlek
ca 200 m²

Solvärmestystem
Svesol Premium 4, Svesol IQ+, väggmontage

Ackumulatortank
2 st Svesol 750 med tre prioriterade nivåer i ackumulatortankarna (Svesol IQ+), en fjärde nivå ger direktvärme till radiatorkrets

Övrig uppvärmning
Värmepump, bergvärme

Energianvändning
Endast 3.500 kWh / år för värme och varmvatten
med en familj på fyra personer.

Installation
KJ - VVS Teknik, Borlänge

Kommentar från installatören och brukaren

Värmepumpen laddar två ackumulatortankar. Ingen förvärmning av brinekrets via solfångarna, fyra Svesol Premium. Solvärmeladdaren laddar tankarna i tre prioriterade nivåer, samt direktkoppling solfångare - värmesystem. Varmvattenberedning sker med tappvarmvattenautomat.

Läs mer: