Adress
Rättvik

Solvärmesystem
Svesol Premium 4, uppvinklat montage, special

Ackumulatortank
Svesol 750 DL

Övrig uppvärmning
Fjärrvärme

Kommentar från brukaren/husägaren

Anläggningen fungerar perfekt. Så bra optimerad värmereglering, mellan sol- och fjärrvärme. Det fina är att att fjärrvärmens reglering (Danfoss komfortvärmereglerning) används för att styra en motorventil på fjärrvärmen. Den signalen är flyttas till en bivalent shunt på ackumulatortanken, på den bivalenta shunten är en ändlägeskontakt monterad. När ändlägeskontakten slår till betyder det att gratisenergin i tanken är slut och spetsenergi från fjärrvärmen går in i systemet. När inomhusgivaren "tycker" att det är tillräckligt varmt inne så stänger både bivalenta shunten och fjärrvärmens motorventil, med samma signal.

Nu kommer poängen! Fjärrvärmeventilen har en gångtid på 4 minuter och bivalenta shunten 8 minuter. Så när styrningen vill minska värmen till huset så hinner alltid fjärrvärmen stänga och den bivalenta shunten kontrollerar om solen tittat fram. När styrningen kallar på mer energi har bivalenta shunten gått förbi brytaren och endast gratis energi används. Funkar kanon, det är så bekvämt.

Har två spisinsatser med fläktar också, drömmer om att de skulle vara vattenmantlade och dockade till ackumulatortanken...