b500

Adress
Returvägen, Värsås

Byggår
1954

Storlek
125 m²

Solvärmesystem
Svesol Premium 2,
5 m², infällt montage

Ackumulatortank
500 liter

Övrig uppvärmning
Pellets, ca 4,5 ton per år

pannrum