För att ditt solvärmesystem ska leverera så mycket energi som möjligt är det viktigt att systemutformning och installation görs rätt. En bra installerad solvärmeanläggning från Svesol levererar mycket energi i många år utan behov av underhåll och service. Därför bör du anlita en återförsäljare för bästa långsiktiga resultat och ekonomi.

Hur lång tid tar en installation och hur mycket kostar det?

Förutsättningarna varierar från hus till hus och från värmeanläggning till värmeanläggning. Ett riktvärde är att det vid en smidig installation tar två dagar för två man att montera solfångare och koppla in dem mot befintlig ackumulatortank i en villa. Korta och enkla rördragningar, enplanshus, stabila tak, tak med låg vinkel ger en enkel installation och motsatsen tar något längre tid. Större anläggningar med många solfångare tar något längre tid än mindre anläggningar med få solfångare.

ROT-avdrag

Du som har möjlighet att nyttja ROT-avdraget kan spara halva installtionskostnaden, det ger ofta en besparing på runt 6 000:-. Du får då skatteavdrag på 30% av installationskostnaden.

Läs mer om ROT

Gör-det-själv?

Vi rekommenderar dig som vill installera solfångare på egen hand att ta kontakt med oss på telefon 0241-101 11. Vi kan då hänvisa dig till lämlig återförsäljare i landet.

Det går att spara en slant på installationen genom att tex montera solfångarna på taket själv, bära in ackumulatortank och att förbereda rördragning för installatören mm. Vi rekommenderar att installatören är med vid systemutformning, inkoppling av rör samt driftsättning. På det viset har du en säkerhet att anläggningen blir rätt installerad vilket kommer att ge många års problemfri drift och mycket gratis energi. Om något mot förmodan skulle hända har du också en trygghet i att kunna ringa din återförsäljaren/installatören för att få problemet åtgärdat.

Om något går fel vid 100% egeninstallation kan det vara svårt att i efterhand få hjälp med en anläggning av en etablerad VVS-installatör, kontakta därför återförsäljare/installatör och beställ din Svesol solfångaranläggningen genom dem. Vi får tyvärr många samtal av personer som har beställt solanläggningar på egen hand (ofta via Internet från mindre företag med dålig kunskap om solvärme) och som inte får dem att fungera som de ska. De hamnar i en svår sits när varken deras säljare eller lokala VVS-installatör vill eller kan hjälpa dem. Tänk långsiktigt och gör rätt från början, det blir billigare och roligare så.

 

Hur kan solfångarna monteras?

Det finns många olika sätt att montera solfångare. Det vanligaste är att ha dem på taket, men det går även att montera på vägg eller fristående. Det går också att montera uppvinklat för att få mer energi på höst, vinter och vår. Solfångarna ger mest energi rakt mot söder, orientering mellan sydöst och sydväst ger bra resultat. Läs mer om vinklar och lutningar här. Solfångarna kan inte monteras på "fel ledd", dvs en solfångare som är konstruerad för att monteras liggande kan inte monteras stående. Se bilder och exempel på installationer här.