Alla hushåll, villor och fastigheter har olika förutsättningar, därför har vi ett universellt råd oavsett värmekälla: skapa ett flexibelt värmesystem kring en ackumulatortank.

Ackumulatortankens främsta funktion är att lagra värme från energikällan eller energikällorna. Med en ackumulatortank i centrum av ditt värmesystem blir du flexibel och gör dig mindre beroende av vad som händer i omvärlden och hur priser på olika energislag utvecklas. Du skaffar dig en flexibilitet att ansluta flera värmekällor och du kan även byta ut någon av dem om förutsättningarna i omvärlden ändras, till exempel om elpriset fortsätter att stiga kraftigt.

Fördelarna är många

 • Flexibilitet - du kan använda flera energikällor och enkelt byta ut någon om förutsättningarna för den ändras 
 • Oberoende - med solen minskar du ditt beroende av omvärlden och dess prissättning på jordens resurser. Ackumulatortanken ger dig möjlighet att byta kompletterande värmekälla om så skulle krävas. 
 • Ekonomi - solens energi är gratis och ger dig en oslagbar driftekonomi
 • Ekonomisk trygghet - solen ger dig ett näst intill fast energipris i ungefär 30 år (som är beräknad livslängd på våra plana solfångare)
 • Miljö - solen är den renaste energikälla som finns

Exempel på bra kombinationer av värmekällor

 • Solvärme + pelletspanna
 • Solvärme + vedpanna
 • Solvärme + vattenmantlad kamin
 • Solvärme + berg- eller jordvärme

Hur ser en ackumulatortank ut och var kan den stå?

En ackumulatortank kan ha olika form och utseende beroende på hur och var den ska användas. Ackumulatortankar finns i nätta och snygga lösningar med diskret utseende som ett kylskåp eller som stora pannrumsversioner med rördragningar och styrutrustning synligt monterade utanpå. Ackumulatortanken kan således placeras i tvättstugan eller i pannrummet.

 

Om vi tittar tillbaka i historien ser vi att vi har ändrat uppfattning om vad som är bästa att värma vårt vatten och våra hus med ungefär vart tionde år.

Vad har vi värmt våra hus med de senaste årtiondena?

Grov generalisering av vad vi i Sverige har ansett vara bäst att värma våra hus med de senaste årtioendena.

Innan 1960: ved
60- och 70-talet: olja
80-talet: elpannor
90-talet: direktverkande el
2000-talet: el/värmepumpar, fjärrvärme
2010-talet och framåt (?): flexibla värmesystem med ackumulatortank, solvärme och kompletterande värmekälla

Fakta och slutsatser

 • Solens strålar är gratis och de kommer aldrig att slockna (så länge människan finns på jorden i alla fall)
 • En ackumulatortank lagrar värme och kan ha flera värmekällor anslutna till sig

Eftersom vi inte vet något om framtidens priser på energi och jordens olika resurser är vår slutsats att alla borde bygga sitt värmesystem kring en flexibel ackumulatortank och utnyttja solens gratisenergi tillsammans med en kompletterande värmekälla.

 

Så fungerar ett flexibalt värmesystem med solenergi