Du som bygger ett nytt hus har alla möjligheter att vara smart och installera ett flexibelt solvärmesystem som ger dig låga kostnader och en ekonomisk trygghet för framtiden. Det är billigare och enkelt att göra rätt från början - undvik att måla inte in dig i ett hörn och bli beroende av en enda energikälla.

Tänk på:

  • Placering av solfångare - skuggfritt söderläge är det bästa. Orientering mellan sydost och sydväst ger bra förutsättningar.
  • Plats för ackumulatortank - planera för en ackumulatortank i teknikrum eller i tvättstugan. Ackumulatortankar finns i olika storlekar och utseende. Ackumulatortanken är en väldigt viktig del i ett effektivt system, dimensionera och planera utrymme för rätt storlek på tanken.
  • Braskamin - om ni ska ha en braskamin, välj då en vattenmantlad så att du kan dra nytta av komfortabel värme i hela huset och varmvatten från kaminen. En vanlig kamin ger bara värme till rummet den står i och det blir snabbt övertemperaturer. Våra vattenmantlade kaminer ger mellan 70% och 85% av värmen till värmesystemet. Solvärme och en vattenmantlad kamin kan vara ett komplett värmesystem. Finns för både ved och pellets.
  • Optimera systemet för höst, vår och vinter? Vanliga svenska tak med 25-35 graders vinkel fungerar väldigt bra. Generellt ger 45 grader högst årligt energiutbyte. Det går att optimera för höst, vinter och vår genom att ha brantare vinkel (~60 grader). Med brantare vinkel kan man överdimensionera något och på så vis få ett jämnare energiutbyte över året. Det finns många möjligheter till placeringar (taket, gavel, väggmontage, garage, fristående, uppvinklat mm).
  • Varmvatten till disk- och tvättmaskin - genom att använda gratis solvärme vatten till disk och tvätt kan vi spara ytterligare energi och pengar. Kontrollera med VVS-installatören och tillverkaren av maskinerna om de klarar varmvattenkoppling och om eventuell blandventil för att begränsa temperaturen ska användas.