En villa kan få hela behovet av värme och varmvatten från solfångare mellan 4 och 8 månader om året, resten av tiden får solfångarna ett tillskott från en kompletterande värmekälla så att hela värmebehovet täcks upp. I en genomsnittlig villa med en normaldimensionerad solvärmeanläggning är det vanligt att man får hälften av sitt varmvatten och ungefär 20% av värmebehovet per år från solen.

Svesol är en av Sveriges största leverantörer av solvärme och levererar varje år hundratals solvärmeanläggningar i hela Sverige. Läs mer om solvärme för ditt hus här:

Läs också: