Installerades 2010/2011 av Veosol i Örebro. Kontakta Veosol eller Svesol för mer information.