Svesol levererade under 2010/2011 solvärmesystem till tre LSS-boenden i Gävle. Solvärmeanläggningarna bestod av 7 st Svesol Favorit Max vardera. Installatör är Eriksson VVS i Gävle.

2010-06-29-tussilagovgen-316

Kontakta Svesol för mer information.