Solvärmeanläggningen har 14 st solfångare Favorit Max (~32 kvm) och levererades våren 2010. Anläggningen installerades av IVAB i Tierp.

Kontakta Svesol för mer information.