Installeras 2011 av YIT Mora. 8 st Favorit Max (~18 kvm). Kontakta Svesol för mer information.