Växtodlingar som gör av med mycket varmvatten är perfekt för solvärme. Anläggningen består av 16 st solfångare Favorit Max (~37 kvm). Installerades våren 2011 av Refab/Wallströms Trävaru. Kontakta Svesol för mer information