Nybyggnation av lägenehter, kontor, restauranger mm i Gävle. Installerades vår/sommar 2011, driftsattes i september 2011. Solenergianläggningen på Fullriggaren fick utmärkelesn "Årets anläggning 2011" av branschorganisationen, Svensk Solenergi.

  • Solfångare: Svesol Favorit Max, 36 st
  • Solfångaryta, 83 m2
  • Ackumulatortank: 2x3000 liter
  • Styrning: Solex Max Premium, skiktladdning i tre nivåer.
  • Årligt energiytbyte ca 45 000kWh

Fullriggaren i Gävle

Solfångare på Fullriggaren i Gävle

Läs mer om Fullriggaren: