Solvärmeanläggninge med 36 st solfångare Favorit Max (83 kvm). Installerad sommaren 2011 av NVS Nils B Nilsson. Kontakta Svesol för mer information.