27 st solfångare Favorit Max (62 kvm) på äldreboende i Valbo utanför Gävle. Installerad sommaren 2011 av YIT Sandviken.

Kontakta oss för mer information.