64 st solfångare Favorit Max (~147 kvm). Installerad våren 2011, kontakta oss för mer information.