Solfångare för golvvärme, GB i Borlänge

Adress
Borlänge - Södra Backa

Solvärmesystem
Svesol Premium 10, 25m² väggmontage

Ackumulatortank
3000 liter

Övrig uppvärmning
Värme från kylmaskiner

Installation
Dala Värmesystem

Kommentar

Solfångarna producerar främst värme till golvet i frysrummet. Eftersom temperaturkravet är lågt ger den förhållandevis mycket energi, många kilowattimmar.

Installation av solfångare Solfångarna levererar många kWh