ornas_skola_3

Adress
Borlänge - Ornäs

Byggår
2006-2007

Solvärmesystem
SveSol Premium 8, 20 m², uppvinklat montage. Styrning med solkretsarmaturen Solex och
reglercentral Deltasol E.

Ackumulatortank
2 st Svesol 750 med 3 parallella tappvattenslingor

Övrig uppvärmning
Fjärrvärme

Installation
YIT Borlänge

Bild 1: Solfångare, 8 st Svesol Premium uppvinklat monterade på taket. Bild 2: teknikrummet meb två 750 liters ackumulatortankar och solkretsarmaturen Solex.