Solfångare på Högskolan Dalarna i Borlänge

32 st solfångare av typen Svesol Favorit Max med en total solfångaryta om 74 kvm levererar värme till fem ackumulatortankar om vardera 1000 liter.

Läs mer om solfångarna på Högskolan Dalarna i Borlänge: