Solfångare Svesol Favorit Max

Ju högre förbrukning av varmvatten och värme, desto mer finns att tjäna med solvärme. Det betyder att större fastigheter och anläggningar har mest att tjäna.

Campingar, idrottsanläggningar, badanläggningar, restauranger, handelsträdgårdar, biltvättar, bostadsrättsföreningar, äldreboenden, hotell mm är exempel på anläggningar som kan sänka sina kostnader rejält med solfångare.

Noggrann dimensionering och simuleringar

För att få ut som mycket enerig som möjligt per investerad krona är det viktigt att göra beräkningar baserade på information om den aktuella fastigheten och dess förbrukning. Som en av få aktörer i branschen gör vi specifika simuleringar för det aktuella projektet med beräkningsprogrammet Polysun. 

Högsta prestanda - Svesol IQ

Det viktigaste för ett högt solvärmeutbyte och god ekonomi är systemutformningen med ackumulatortankarna i centrum. I våra fastighetssystem använder vi vår smartaste systemteknik som vi kallar Svesol IQ. Vi maximerar solvärmeutbytet och minimerar behovet av köpt energi genom att tankarna delas in i hög- och lågtemperaturtankar, de laddas sedan i prioriterade nivåer för att minimera behovet av köpt energi och för att ge solfångarna maximal verkningsgrad.

Dra nytta av vår kunskap och erfarenhet

Du som beställare, konsult eller VVS-installatör kan dra nytta av vår långa erfarenhet och kunskap genom att samarbeta med oss. Kontakta oss på 0241-101 11 så hjälper vi er med bästa lösning.