Det är självklart att du som har för höga driftkostader ska uppgradera ditt värmesystem. Utöver det finns några tillfällen när det förenklar och minskar kostnaden för att installera solvärme:

  • när någonting i ditt värmesystem har gått sönder, tex om du ska byta värmepump eller varmvattenberedare
  • när du bygger nytt hus
  • när du byter tak
  • när du renoverar befintligt hus

Kort sagt, merkostnaden för en solvärmeinvestering blir lägre när du har problem med ditt nuvarande värmesystem och måste göra någonting åt det eller när du bygger nytt. Du som sedan tidigare har varit långsiktigt smart och förberett för solvärme med ett värmesystem kring en flexibel ackumulatortank har alltid bäst förutsättningar att komplettera med solfångare.

Kontakta oss på Svesol så tidigt som möjligt, desto enklare och billigare blir det att göra rätt från början.