För varmvattenproduktion under sommarhalvåret är en lägre vinkel bra. För värmeproduktion på vår, vinter och höst är en brantare vinkel bra. I ett kombisystem för både värme och varmvatten är 45 grader ofta optimalt för högsta årsutbyte. Svenska hus med en takvinkel mellan 25 och 35 grader ger bra förutsättningar.

Vid 60 graders vinkel kan solfångarytan överdimensioneras något (i förhållande till ackumulatortanken) för att få högre utbyte på höst, vinter och vår. Ju brantare vinkel desto enklare rasar eventuell snö av på vintern. Solfångarna ska ha en vinkel på minst 20 grader (för att undvika att fukt blir kvar i solfångarna vid vissa väderlekar).

Nedan ser ni en generell tabell för hur olika lutningar och väderstreck påverkar utbytet i ett kombisystem för både varmvatten och värme.

15 grader 30 grader 45 grader 60 grader 90 grader
Söder 84% 96% 100% 99% 90%
Sydost/sydväst 79% 86% 91% 90% 84%
Öster/väster 66% 72% 75% 75% 68%