Solfångare omvandlar solens energi till varmvatten och värme, det vi kallar för solvärme. Solceller omvandlar solens energi till elektricitet, solel. En solcell och en solfångare kan se ganska lika ut, men teknikerna och användningsområdena är olika. De bästa solfångarna på den svenska marknaden har en maximal verkningsgrad på nästan 85% (Svesol Premium). Motsvarande siffra för solceller ligger mellan 15% och 20% (2011).

Benämningen "solpanel" kan associeras till både solfångare och solceller. De vanligaste typerna av solfångare är plana solfångare och vakuumrör.