Hjärtat i ett flexibelt värmesystem är ackumulatortanken. Den är ett måste för att vi ska kunna lagra energi från solfångarna, men den har också många andra goda egenskaper för den som tänker långsiktigt och vill ha låga kostnader för värme.

Illustration av ett flexibelt värmesystem med solfångare

Nedan ser du en principskiss för hur ett flexibelt värmesystem kan fungera (standardsystem, Svesol IQ har annan laddnings- och urladdningsteknik).

 Ackumulatortanken lagrar värme från solfångarna

Ackumulatortanken används i första hand för att lagra värme från en tid till en annan, ungefär som ett batteri (fast det är värme som lagras, inte el). Till exempel kan du elda ved och fylla upp ackumulatortanken med energi så att värmen räcker ett eller ett par dygn. Samma princip gäller för solfångarna. På dagen när solen skiner laddar solfångarna upp ackumulatortanken och vi kan använda energin i ackumulatortanken under en längre period än när bara just när solen lyser. Eftersom vi inte kan reglera när solen lyser är en ackumulatortank ett måste i ett solvärmesystem.

Ackumulatortanken ger flexibilitet

Ackumulatortanken har flera goda funktioner, en är att vi på ett enkelt sätt kan ansluta flera värmekällor. Vi kan till exempel ha solfångare, en vattenmantlad kamin och en elpatron som reserv. Det vanligaste är att man har till exempel solfångare tillsammans med vedpanna, pelletspanna, vattenmantlad kamin, värmepump eller fjärrvärme. I många fall har man också en elpatron som sista reserv. De går att koppla flera värmekällor till ackumulatortanken (beroende på ackumulatortankens anslutningar).

Historien visar att de mest förmånliga sätten att värma våra hus och vårt varmvatten ändras ofta. Ved, olja, elpanna, direktverkande el, pellets, värmepump är några alternativ som har varit bra och ekonomiska under olika perioder. Med den vetskapen i bakhuvudet är det smart att inte låsa sig till en enskild värmekälla. Lösningen är ett flexibelt och framtidssäkert värmesystem med en ackumulatortank i centrum.

Solfångarna och ackumulatortanken ger bra ekonomi

Solfångarna ger gratis energi och man sparar således både bränsle/energi och livslängd på den kompletterande värmekälla när solen lyser. En annan fördel är att ackumulatortanken ofta har goda effekter på kompletterande värmekälla, till exempel kan en pelletspanna få längre gångtider med färre start och stopp tack vare ackumulatortanken. Det betyder bättre verkningsgrad och mindre slitage med bättre ekonomi och ökad livslängd som resultat. Jämför en bil som går korta sträckor och många kallstarter med en bil som går långa sträckor men inte så ofta, den som måste gå korta sträckor drar mer bränsle och slits hårdare. Dessutom får den kompletterande värmekällan vila halva året när solfångarna gör jobbet, vilket är den största anledningen till bättre livslängd och längre avskrivningstid på kompletterande värmekälla.