Bidrag - ROT-avdrag och solvärmestöd

ROT-avdraget ger 30% av arbetskostnaden i skattereduktion vid Renovering, Ombyggnad eller Tillbyggnad. Det gäller alltså bland annat vid installation av värmesystem. Som kund får du ROT-avdraget direkt på fakturan, det betyder att du slipper betala ut för att sedan ansöka om att få pengar tillbaka. Vid en nyckelfärdig solvärmeinstallation minskar ROT-avdraget ofta kostnaden med runt 6 000:-. Läs mer om ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida.

 

ROT-schablon för arbete med solvärmeinstallation

Nu kan man beräkna ROT-avdrag för installation av solvärmesystem enligt en schablon precis som man kan göra för installation av bergvärmepumpar och pannor.

Skatteverket har efter en ansökan från Svensk Solenergi godkänt att man använder en schablon vid beräkning av arbetskostnaden vid installation av solvärmesystem.  Med installation avses montering, inkoppling och anslutning av solfångare och till­hörande utrustning.
Enligt Skatteverket kan arbetskostnaden schablonmässiga beräknas till 30 procent av totalkostnaden, inklusive mervärdesskatt. Skattereduktionen är då hälften av detta belopp.
– Det här gör det enklare för installatörer att lämna en offert där man direkt kan ange hur stort skatteavdrag man får vid en installation, vilket vi hoppas leder till att fler överväger att installera solvärmesystem, säger Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare i Svensk Solenergi.

För ytterligare information hänvisas till Svensk Solenergis ”PM - Schablon för arbete med solvärmeinstallationer” och Skatteverkets beslutsbrev.