Solens energi är gratis och ett solvärmesystems driftkostnader är försumbara. Våra solvärmesystem har dessutom få slitagedelar, minimalt behov av service och extremt lång livslängd. Det innebär att din investering i solvärme kan jämföras med att få ett fast pris på energi i 30 år! Solenergi är en långsiktig och smart investering, även för plånboken.

Investera 80 000 kr, få tillbaka 200 000 kr (eller mer!)

Att installera solvärme till en villa kostar vanligtvis mellan 60 000 och 100 000 kr ("nyckelfärdig" installation efter eventuellt stöd/bidrag - inkl. solfångarpaket, ackumulatortank, monteringssats och installation). Priset varierar beroende storlek på systemet, laddningsteknik och på lokala förutsättningar.

Ett villasystem för en familj ger mellan 4000 och 5000 kWh om året. Under solfångarnas livslängd (30 år) blir det 120 000 till 150 000 kWh. Vi antar att investeringen i anläggningen är 80 000 kr och ger dig totalt 143 000 kWh. Med ett energipris på 1,4 kr/kWh kostar dessa kilowattimmar 200 000 kronor. Under dessa förutsättningar investerar du 80 000 kr och får tillbaka 200 000 i form av gratis solenergi. Dessutom får du en ekonomisk trygghet mot framtida prisökningar på energi, solen är ju alltid gratis. Ju högre energipriserna blir på el eller andra bränslen, desto bättre blir din investering.

I ovanstående förenklade kalkyl tar vi ej hänsyn till eventuella ökningar av energipriset och eventuell kapitalkostnad.

Dubblade elpriser mellan 2000 och 2009

elpriset_i_2010-ars_penningMellan år 2000 och 2009 har elpriserna nästan fördubblats. En investering i solvärme innebär ett minskat beroende av el och dess osäkra priser. Solvärme ger dig redan idag en låg kostnad för energi. Men ännu viktigare är att solvärme kan ge dig ett skydd mot framtida prishöjningar på energi som ingen annan värmekälla kan göra.

Andra positiva ekonomiska effekter med solvärme

När solen ger all energi du behöver under sommarhalvåret kan din kompletterande värmekälla vila. Det betyder färre drifttimmar och bättre arbetsförhållanden på din kompletterande värmekälla. Det ger i sin tur en bättre livslängd och längre avskrivning som ger ännu bättre ekonomi.

 

 

Tänkvärt inför din kalkyl

 • Solfångarna förlänger avskrivningstiden på kompletterande värmekälla
  Alla värmekällor har en livslängd, den hänger ofta samman med drifttimmar eller antal start/stopp. Solfångarna förlänger avskrivningstiden för kompletterande värmekälla.
 • Solfångarna är en försäkring mot ökade priser
  Priset på solen är noll, det kan inte öka. Priset på andra energislag kan öka.
 • En solvärmeanläggning är driftsäker och problemfri
  En rätt installerad solvärmeanläggning från Svesol rullar och går år efter år utan servicebehov. Det dröjer vanligtvis så länge som 10 till 15 år innan glykolen i solfångarna behöver bytas.
 • En solvärmeanläggning har låååång livslängd
  Våra solvärmeanläggningar och plana solfångare har en beräknad livslängd på 30 år. Du får garantier från Svesol på upp till 15 år!
 • Jämför rätt
  Om du ska jämföra, gör det rätt. Vi får ofta kunder som har räknat ut att deras solvärmeinvestering kommer att kosta, säg 0,80 kr per kWh (0,60 - 1 kr är vanligt). Det jämförs sedan med enbart driftkostnaden för en annan värmekälla. T.ex. en kund som tyckte att hans bergvärmepump bara kostade 50 öre per kWh. Driftkostnaden (elen) var visserligen bara 50 öre, men den jämförde han med totala kostnaden för solvärme. I själva verket kostade värmepumpen över en krona per kWh i totalkostnad efter avskrivningar och kapitalkostnader.

  Om vi tar första punkten i denna tabell i beaktning ser vi att vi kan skilja på investeringarna, eftersom solfångarna kommer att förlänga livslängden på tex värmepumpen. När det sedan dessutom finns synergieffekter av att kombinera (1+1=3) så blir kalkylen ännu bättre.