Svesol insallationsstandard - en högre standard

Solcellsbranschen är en branch under utveckling och standarden för hur en trygg och säker solcellsanläggning som håller 30 år+ byggs är i vår mening för dålig. Det i kombination med många nya i branschen kan göra det svårt och osäkert att vara solcellskund. Det går att bygga solcellsanläggningar snabbt och dåligt med ändå uppfylla de lagar, regler och normer som finns. Därför har vi skapat Svesol installationsstandard. Vi bygger våra solcellsanläggningar för att de ska hålla och vara säkra i 30 år+.

Svesol installationsstandard grundar sig i vår erfarenhet och kunskap om solenergi på tak sedan företaget startades 1997 samt vårt mål att bygga Sveriges bästa solcellsanläggningar. Vår standard är på många punkter en betydligt högre standard än de lagar, regler och normer som finns i branschen.

Vår standard är också en del av vårt kvalitetssäkringsarbete som även omfattar utbildningsprogram för medarbetare och oberoende kvalitetskontroller. För att säkra att vi lever upp till vår standard anlitar vi oberoende certifierade besiktningspersoner för att göra stickprov och kontrollera oss själva och de solcellsanläggningar vi bygger.

Nedan kan ni se några av punkterna om hur vi bygger våra anläggningar för att de ska vara mekaniskt hållfasta samt säkra med avseende på el och fukt i 30 år+. En väl byggd solcellsanläggning är lika säker som ditt tak och resten av elen i ditt hus.

 • Uppfyller Länsförsäkringars faktablad 27 om säkra solcellsinstallationer.
 • Marknadens stabilaste montagesystem för tak, väl beprövat i Dalarna sedan 2005 utan problem och reklamationer.
 • Paneler och montagesystem funktionsjordas utan risk för galvanisk korrosion (bild 4). Funktionsjordning görs för att växelriktaren ska kunna upptäcka eventuella isolationsfel. Detta görs inte alls på många anläggningar och om det görs används ofta fel material med risk för galvanisk korrosion. Funktionsjordning är en rekommendation från tillverkare och försäkringsbolag, men inget krav.
 • Kabeldragning (DC) med dubbelisolerad kabel polseparerad i slang hela vägen till växelriktaren. Inget krav.
 • Vi använder uteslutande dubbelisolerad 6 mm² DC-kabel för högsta effektivitet och högsta mekaniska stabilitet vilket minimerar risk för hängande kablar och ev skav som följd. Kravet är dubbelisolerad 4 mm²-kabel.
 • På tak med pannor drar vi kabel i slang i genomföringspannor för att minimera risk för skadade kablar och fuktproblem (bild 1). Inget krav.
 • För ändamålet avsedda gummistosar för fuktsäker genomföring genom undertak (bild 2). Inget krav.
 • Vi minimerar elektromagnetiska störningar (EMC) genom att dra returkabel längs hela slingan.
 • Termiska gap för ökad livslängd på montagematerial och tak.
 • Uteslutande UV-beständigt montagematerial av högsta kvalitet – kabel, slang, clips och stripes/buntband.
 • För snygga och säkra dragningar vertikalt på fasad plåtar vi in kabel och slang med skyddsplåt i färg som passar huset – röd, svart eller vit (bild 3).
 • + ytterliggare ett 30-tal punkter som vi utbildar och jobbar efter

svesol installationsstandard kollage

Bild 1: exempel genomföringspanna med polseparerad dragning i slang hela vägen från taket ner till växelriktare
Bild 2: exempel gummistosar för säker genomföring genom undertak
Bild 3: inplåtning av utvändig kabeldragning på fasad
Bild 4: funktionsjordning av skensystem för att växelriktare ska kunna upptäcka eventuella isolationsfel

Specialister på solenergi och solceller sedan 1997