principskissDet finns olika slags solceller som används när man producerar solel (mono-, polykristallina, tunnfilm, etc.). Solceller skall inte förväxlas med solfångare. Solfångare producerar varmt vatten och solceller producerar likström från solens instrålning. För att denna ström skall kunna användas i ett vanligt hushåll måste strömmen omvandlas till växelström, detta görs i en s.k. växelriktare (engelska inverter). Hushållets elcentral leder strömmen antingen till hushållets egen förbrukning (om det finns en last) eller ut i elnätet (om det saknas en last). Principen är densamma för båda villa och annan fastighet.

Utgångspunkten är alltså att du i första hand tillverkar elektricitet för eget bruk. Vi saknar idag möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt lagra elektricitet. Att lagra elektricitet i batterier i tillräcklig mängd för att försörja ett helt hushåll skulle bli orimligt dyrt. Turligt nog finns möjligheten att få avsättning för din överskottsproduktion hos ett växande antal energibolag. Du säljer alltså ditt överskott i egenskap av mikroproducent.

 


 

Tumregler för effekt, yta och årsutbyte:

Effekt Yta solceller Energi per år
3 kW 15 m2 2800 kWh
5 kW 25 m2 4650 kWh
7 kW 35 m2 6500 kWh
9 kW 46 m2 8350 kWh
12 kW 60 m2 11200 kWh


Siffrorna för antalet kWh per år är ungefärliga och kan variera beroende på riktning, vinkel och modell.