principskissDet finns olika slags solceller som används när man producerar solel (mono-, polykristallina, tunnfilm, etc.). Solceller skall inte förväxlas med solfångare. Solfångare producerar varmt vatten och solceller producerar likström från solens instrålning. För att denna ström skall kunna användas i ett vanligt hushåll måste strömmen omvandlas till växelström, detta görs i en s.k. växelriktare (engelska inverter). Hushållets elcentral leder strömmen antingen till hushållets egen förbrukning (om det finns en last) eller ut i elnätet (om det saknas en last). Principen är densamma för båda villa och annan fastighet.

Utgångspunkten är alltså att du i första hand tillverkar elektricitet för eget bruk. Vi saknar idag möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt lagra elektricitet. Att lagra elektricitet i batterier i tillräcklig mängd för att försörja ett helt hushåll skulle bli orimligt dyrt. Turligt nog finns möjligheten att få avsättning för din överskottsproduktion hos ett växande antal energibolag. Du säljer alltså ditt överskott i egenskap av mikroproducent.

 


 

Tumregler för effekt, yta och årsutbyte:

Effekt Yta solceller Energi per år
1 kW 7 m2 900   kWh
2 kW 14 m2 1800 kWh
3 kW 21 m2 2700 kWh
4 kW 28 m2 3600 kWh
5 kW 35 m2 4500 kWh