Dala Kraft 

När du investerar i en solcellsanläggning finns numera möjligheten att sälja din överskottproduktion till ett växande antal energibolag.

Observera att förutsättningarna för denna marknad förändras mycket snabbt i avvaktan på att det skall skapas en gemensam lagstiftning på området. Informationen som följer här är därmed en färskvara. För att få dagsaktuell information bör du som kund söka mer information hos Skatteverket, Energimyndigheten eller hos ditt lokala energibolag.

Följande principer gäller för att du som privatperson skall kunna sälja el som mikroproducent;

  • Du producerar el i första hand för eget bruk
  • Under kalenderåret som helhet konsumerar du mer el än du producerar
  • Din elanläggning har en huvudsäkring på maximalt 63 A
  • Din produktionsanläggning har en effekt på maximalt 43,5 kW
  • Du skall vara fast ansluten till elnätet
  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag (gratis för mikroproducenter)
  • Abonnemanget bekräftar att din anläggning uppfyller alla gällande regler och krav
  • Installationer och anmälan skall i normalfallet göras av behörig elinstallatör

 

Vilka bolag köper din el?

De flesta energibolag ansluter sig kontinuerligt till möjligheten att sälja överskottsproduktion. För dagsaktuell information bör du som konsument ta kontakt med de energibolag som du har förtroende för och vill använda:

 

 

 

Sidan är uppdaterad 2017