Grönt avdrag för arbete och material, solcellsinstallationer

Riksdagen har nu beslutat om ett grönt avdrag, det kommer att gälla från 1 januari 2021. Avdraget ska fungera på liknande sätt som Rot & Rut, så att köparen får avdraget direkt på fakturan. 

Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material vid installation av grön teknik och är max    50 000:-/år. Nytt är att avdraget kan sökas vid flera tillfällen. 

15 % för installationer av solceller

50 % för installation av lagring av egenproducerad elenergi

50 % för installation av laddningspunkter till elfordon

För mera information, se Skatteverkets sida.

 

ROT-avdragför arbete, solvärmeinstallationer 

ROT-avdraget ger 30% av arbetskostnaden i skattereduktion vid renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Det gäller också vid installation av solvärmesystem. Som kund får du ROT-avdraget direkt på fakturan, det betyder att du slipper betala hela beloppet för att sedan ansöka om att få pengar tillbaka. 

 

ROT-schablon för arbete och material, solvärmeinstallationer

Skatteverket har godkänt att man använder en schablon vid beräkning av arbetskostnaden vid installation av solenergisystem. Med installation avses montering, inkoppling och anslutning av solceller / solfångare och till­hörande utrustning.

Enligt Skatteverket kan arbetskostnaden schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden, inklusive mervärdesskatt. Skattereduktionen är då 30 % på detta belopp.