Skiktning

Skiktning: Vid solvärme vill man ha en välskiktad ackumulatortank, dvs varmt i toppen och kallt i botten. Varmt vatten är lättare än kallt vatten och vid låga flöden kommer därför vattnet att skikta sig i tanken utifrån temperatur. Höga flöden orsakar ”plymer” med omblandning vid inloppet i tanken, och bör därför undvikas. Ett sätt att minimera dessa plymer är att använda ”spridarrör” vid inloppen i tanken. Ett spridarrör kan tex bestå av ett rör som sticker in i tanken med borrade hål i sidled. En tank med tex 60 C i övre halvan och 20 C i nedre halvan innehåller lika mycket energi som en tank där hela volymen är 40 C, men den skiktade tanken har högre exergi (energikvalitet) och man har därför större nytta av samma energimängd.