Självcirkulation

Självcirkulation: Varm vätska är lättare än kall, varför den varma vätskan vill stiga uppåt och den kalla vätskan vill sjunka nedåt. För att förhindra oönskad självcirkulation utrustas solvärmesystem med backventiler. Backventilerna är fjäderbelastade och har ett visst öppningstryck i strömningsriktningen (tex 0,2 mvp). Vid höga byggnader kan det krävas extra backventiler eller motorventiler för att förhindra självcirkulation.