Serie-/parallellkoppling

Serie-/parallellkoppling: Vid seriekoppling av solfångare får man samma flöde genom alla solfångare, vilket kan vara önskvärt. Tryckfallet över solfångarna ökar dock snabbt ju fler solfångare som kopplas i serie, och därför begränsas antalet oftast till ca 3-4 st (vid solfångare av typen ”serpentin/meanderrör”). Vid parallellkoppling av solfångare får man ett lågt tryckfall, men riskerar att få olika flöde och/eller luftfickor i olika delar av fältet. Vid större fält har man oftast en kombination av serie- och parallellkoppling.

Rulla till toppen