Rördimensionering

Rördimensionering: Rören dimensioneras med hänsyn till dels lufttransport och dels tryckfall. För att slippa avluftare på tak vill man ha en tillräckligt hög flödeshastighet (ca 0,5 m/s) så att luft som fälls ut vid uppvärmning i solfångarna kan transporteras ned till luftfånget vid pumpkopplet. För att få tillräckligt hög flödeshastighet vid det rekommenderade flödet får inte rören vara för grova. Smala rör ger dock ett högre tryckfall som pumpen måste kunna övervinna, så vi långa rör kan man behöva grövre dimensioner. Ev kan man använda grövre rör i horisontella rör och rör med uppåtgående flöde, och smalare rör där man har nedåtgående flöde. En alltför hög flödeshastighet (>1 m/s) kan ge upphov till strömningskorrosion på insidan av rören framförallt vid böjar etc.

Rulla till toppen