Rekommenderat flöde

Rekommenderat flöde: En solfångare ger en viss effekt vid en viss instrålning. Beroende på flödet genom solfångaren får man en viss temperaturhöjning över solfångaren. I Svesols system vill vi ha en temperaturhöjning på ca 20–25 K vid full instrålning, vilket uppnås vid ca 0,4 l/m per m2 absorbatoryta. Inställning görs vid 100% varvtal på pumpen. Glykolen har en temperaturberoende viskositet, dvs den blir trögare ju kallare den är. Det rekommenderade flöde bör uppnås vid ca 40–50 C i systemet. Vid temperaturer under +20C kan flödet minska avsevärt.